KOULUKIUSAAMINEN

Maskun kunnassa noudatetaan kiusaamistapauksissa Kiva koulu -toimintamallia, jonka eri vaiheita noudatetaan tapauksesta riippuen.

Koolle kutsutaan ensin kiusattu oppilas, luokanvalvoja ja toinen aikuinen. Opettaja keskustelee tarvittaessa myös kiusattua tukemaan valittujen oppilaiden kanssa, jotka kiusattu on itse valinnut. 

Kiva koulu -toimintamallissa kiusaamistapauksen selvittely jatkuu yksilökeskusteluina kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Keskustelut toteutetaan mielellään samana päivänä peräkkäin siten, että ne tulevat kiusanneille yllätyksenä. Seuraavaksi järjestetään yhteiskeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Keskusteluissa esiin tulleet asiat kirjataan aina ylös.

Kiusaamiskeskustelujen seurantaa ylläpidetään pitämällä uusi keskustelu kuukauden sisällä, mutta tilannekohtaisesti aiemminkin. Mikäli kiusaaminen ei lopu, keskustelut käydään kiusatun lisäksi myös kiusaajien kanssa ja mahdollisesti järjestetään lisäksi vielä yhteiskeskustelu. Jos kiusaaminen ei seurantakeskusteluista huolimatta ole loppunut, otetaan yhteyttä moniammatilliseen työryhmään.