KOULUMATKAT ja -KULJETUKSET

Koulumatkaan on syytä varata tarpeeksi aikaa. Merkittyjä kävely- ja pyöräteitä tulee käyttää siellä, missä niitä on. Turvallisinta on tulla jalkaisin kouluun, varsinkin ekaluokkalaisten. 

Koulun tapaturmavakuutus on voimassa koulumatkojen aikana, mutta koululla ei ole toimivaltaa koulumatkan aikaisiin tapahtumiin.

Kurittulan koulu pyrkii omilla toimillaan edistämään maskulaisten lasten turvallista liikkumista. Suosittelemme pyöräilykypärän käyttöä koulumatkoilla ja vapaa-aikana. Aikuiset saavat omalla esimerkillään enemmän aikaiseksi kuin tuhat kehotusta ja käskyä. Koulussamme ei pilkata tai moitita pyöräilykypärän käyttäjää vaan häntä pidetään esimerkillisenä sekä omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtivana koululaisena. Koulun pyöräilytapahtumissa on käytettävä pyöräilykypärää. Jalankulkijan on puolestaan käytettävä heijastinta pimeän aikana myös taajamissa ja valaistuilla teillä. 

Koulukuljetusoikeus

Kurittulan koulun oppilaista kuljetusedun saavat ne 1. – 6. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä. Matkat mitataan koulusihteerin toimesta lyhintä kevyenliikenteen väylää pitkin, karttaohjelmaa hyödyntäen. Kuljetusedun saaville oppilaille tilataan koulun toimesta Matkahuollon linja-autokortti, joka on voimassa koulun lukuvuoden aikana 2 matkaa/pv. Jos oppilaalla ei ole koulukorttia mukana linja-autoon noustessa, on linja-autoyhtiöllä oikeus periä matkasta bussiyhtiön hinnaston mukainen maksu. Hävinneestä tai rikotusta kortista oppilaalta peritään 10€ maksu uutta korttia vastaan. Vainion liikenteen linja-autovuoroja on mahdollista käyttää myös omakustanteisesti, mikäli oppilas ei ole oikeutettu koulukorttiin. 

Huoltaja voi myös anoa oikeutta erityisperusteiseen koulukuljetukseen koululautakunnalta. Vapaamuotoisessa anomuksessa kannattaa tarkkaan perustella koulukyydin tarve. Alla olevasta liitteestä löydät mallipohjan erityisperusteisen koulukuljetusoikeuden anomiseksi. Hakemus palautetaan koulutoimistoon, Hallintotie 2, 21250 Masku.

Koulukuljetuksen sääntöjä

•    Ole ajoissa sovitussa noutopaikassa. 
•    Ajotie ei ole leikkipaikka. Odota autoa tien reunassa.
•    Käyttäydy autossa rauhallisesti.
•    Koulupäivän päätyttyä siirry ripeästi pysäkille.
•    Jos kuljetuksessa on ongelmia, soita kouluun rehtorille. Viesti välittyy myös auton kuljettajalle.
•    Jos lapsi on sairas, siitä on toivottavaa ilmoittaa myös suoraan taksinkuljettajalle.


Koulun piha-alue ja koululaisten jättö- ja noutopaikat

Opintien päässä on kääntöpaikka, joka on tarkoitettu huoltajien autoille oppilaiden tuomisia ja hakemisia varten. Ajo koulun piha-alueille ei ole sallittua. 

Koulutaksi hakee ja tuo oppilaat koulutaksille rakennetulle alueella Opintiellä. Koulukujan henkilökunnalle varatuille pysäköintipaikoille ei saa pysäköidä edes lyhyeksi ajaksi.