KOULUTAPATURMAT ja VAKUUTUKSET

Koulutapaturmat

Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.

Koulutapaturman sattuessa opettaja ohjaa oppilaan ensisijaisesti kouluterveydenhoitajan luokse tai terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle. Tapaturmavakuutus korvaa julkisesta terveydenhuollosta aiheutuneita kustannuksia. Mikäli huoltaja on joutunut kuljettamaan lasta terveyskeskukseen, matkakustannuksista voidaan anoa korvausta koululta jälkikäteen. Jos lapsi tarvitsee koulutapaturman takia taksikuljetusta koulumatkoille, lääkärintodistus tulee toimittaa koulun rehtorille välittömästi. Koulu huolehtii taksikuljetuksen järjestämisestä ja kuljetukset pyritään sovittamaan mahdollisuuksien mukaan koulutaksikuljetusten aikatauluihin. Paikalliset taksiyrittäjät toimittavat laskun suoraan koululle.

 

Vakuutukset

 

Maskun kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalta koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämillä retkillä, opintomatkoilla ja muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Vakuutuksen ottajana koulu huolehtii kaikesta asioinnista vakuutusyhtiön kanssa. Huoltaja toimittaa hoito- ja matkakuluista selvityksen ja kuitit kansliaan. Luokanopettaja tai tapaturman nähnyt muu aikuinen täyttää tapaturmailmoituksen ja toimittaa sen kansliaan.

Maskun kunnalla ei ole oppilaalle tarkoitettua esine- tai vastuuvakuutusta.