KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, ja siten luoda edellytykset oppimiselle ja terveelle aikuisuudelle. Terveydenhoito tapahtuu koululla kouluaikana ja tarkoittaa mm. koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan suorittamia terveystarkastuksia sekä terveyskasvatustunteja. Yhteistyössä vanhempien, oppilaiden ja opettajien kanssa pyrimme turvaamaan lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin. Myös viihtyisä ja terveellinen kouluympäristö on tärkeä osa koululaisten terveydenhoitoa.

Oppilaat tarkastetaan vuosittain. Tarkastuksista annetaan mukaan kotiin kirjallinen palaute. Terveystarkastusten yhteydessä keskustellaan yhdessä oppilaan kanssa oman terveyden huolehtimisesta ja hyvinvoinnista (lepo, liikkuminen, ”ruutuaika”, päihteet, ravitsemus, kaverisuhteet, mieliala, sekä kotitilanne). Huom! Huoltajien edellytetään osallistuvan 1. ja 5. luokan oppilaiden lääkärintarkastuksiin.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden ja tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito. Oppilaan sairaanhoito tapahtuu vanhempien toimesta, vanhempien valitsemassa paikassa ja vanhempien kustantamana. Sairaanhoito terveyskeskuksessa on maksutonta alle 18-vuotialle (Maskun terveysasema, Ruutontie 2-4, 21250 Masku). 

Kouluterveydenhuollon aloitteesta järjestetään kolmen vuoden välein koulun turvallisuus- ja terveellisyystarkastus. Raportti syksyn 2016 tarkastuksesta löytyy tästä.

Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v) sairauden takia todistusta esim. Maskun terveyskeskuksesta p. 02 4477 500. Takautuvasti todistusta ei voida kirjoittaa.

Kouluterveydenhoitaja Marika Wirén on koulussa henkilökuntasivulla olevan aikataulun mukaisesti. Puhelinnumero on 044 4357 519, s-posti marika.wiren(at)soteakseli.fi. Soittoaika ma - pe klo 12.30 - 13. Kouluterveydenhoitajan toimipiste on pihan perällä olevassa Liskola-parakissa.

Koululääkärin vastaanottoajat ovat ensisijaisesti määräaikaistarkastuksia varten. Ajanvaraus koululääkärille tapahtuu pääasiassa terveydenhoitajan ohjauksesta.

Koululaisten psykologina toimii Monika Korkeamäki, puh. 044 4357578, sp: monika.korkeamaki@soteakseli.fi. Koulupsykologi on tavattavissa koulussa sovittaessa.

 

 

Ohjeita tarttuvista taudeista 

Oppilaan sairastuessa äkilliseen tartuntatautiin (flunssa, nuhakuume, nielutulehdus, rokot) hänelle on suotava riittävästi aikaa toipua taudistaan ennen kouluun palaamista. Toipilasvaiheessa kouluun tuleminen voi usein johtaa lisätartuntojen saamiseen ja seurauksena saattaa olla pitkäaikaisia vaikeita jälkitauteja. 

Suositukset koulusta poissaoloajaksi tartuntatauteja sairastaneelle oppilaalle: 

Nuhakuume - Vähintään 1 kuumeeton päivä
Tulirokko - Lääkärin määräyksen mukaan. Yleensä 1 vrk lääkityksen aloittamisesta.
Vesirokko - 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta, jos muuten vointi on hyvä.
Salmonellataudit - Lääkärin määräyksen mukaan.
Täit ja syyhyt - Ota yhteys kouluterveydenhoitajaan hoito-ohjeiden saamiseksi ja poissaolojen selvittämiseksi

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO

 

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.  Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.

 

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.

 

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan!

 

HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää! (esim. astma, diabetes, reuma)

Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hammashoitokäynnillä. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen. Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä!

 

Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1-luokille, sekä 3- ja 5-luokille.

Vastaanotoilla annetaan tarkastusten yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon.

 

KIIREELLINEN HOITO

 

Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi.

Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8.00-16.00,  ajanvaraus klo 8.00- 15.30 p.02-4477700.

Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 15.30–18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00. Ajanvarauspuhelin 02 3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.

 

 

OIKOMISHOITO

 

Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta, kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta

 

ERIKOISHOITO

 

Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä. Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

YHTEYSTIEDOT

 

Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:

ma - pe klo 8.00-15.30, p.02-4477700

Säryt mielellään klo 8 - 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen.

www.soteakseli.fi

 

Maskun hammashoitola

Ruutontie 2-4

21250 Masku