LEIRIKOULUT

Leirikoululla tarkoitetaan koulun järjestämää yli vuorokauden kestävää toimintaa, jonka ohjelmaan kuuluva eri oppiaineiden opetus, vapaa-ajan vietto, ajoitus ja ruokailu järjestetään koulun ulkopuolella. Ensisijaisesti leirikoulu pidetään kotimaassa. Leirikoulu järjestetään ja rahoitetaan niin, että kaikilla luokan oppilailla on mahdollisuus osallistua siihen. Jos luokan oppilas ei omasta tai huoltajan tahdosta osallistu leirikouluun, hänet sijoitetaan koulun muihin opetusryhmiin. Opettajan vastuu oppilaista on jakamaton.

 

Leirikoulun  hyväksyminen

 

Leirikoulut hyväksytään koululautakunnassa vuosisuunnitelman vahvistamisen yhteydessä tapaus kerrallaan. Toimintasuunnitelman tulee sisältää osallistujat, ohjelma, kustannusarvio, valvovat opettajat sekä järjestys- ja valvontasäännöt. Kun suunnittelu aloitetaan, on siitä tiedotettava rehtorille. 

 

Oppilaiden vastuu

 

Koulun ulkopuolisessa toiminnassa oppilaiden on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja annettuja ohjeita. Järjestyssääntöjä rikkova oppilas voidaan tilanteen niin vaatiessa ja oppilaan ikätaso huomioiden palauttaa takaisin koulun normaaliopetukseen. Oppilaan turvallisuudesta on tällöin huolehdittava ja tarvittaessa laittaa hänen mukaansa aikuinen saattaja. Järjestyssääntöjä rikkovaa oppilasta on pyrittävä ojentamaan ensisijaisesti toimintakohteessa.

                     

Vuosisuunnitelmaan kuulumattomat retket

 

Vuosisuunnitelmiin kuulumattomat retket eivät ole koulun toimintaa, ja niiden suorittamisesta vastuu on aina oppilailla ja heidän huoltajillaan.

 

Vakuutukset retkillä ja leirikoulussa

 

Maskun kunnalla on tapaturmavakuutus, jossa koulun toiminnassa tapahtuneet tapaturmat korvataan oppilaille koululaisvakuutuksen perusteella. Lääkkeet ja lääkärissä käynnit joutuu potilas kohteessa maksamaan itse. Kustannukset voi periä jälkikäteen vakuutuksen perusteella.