OPPILASHUOLTOTYÖ

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoon liittyviä asioita määrittävät valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, kuntakohtainen opetussuunnitelma, Perusopetuslaki, Kansanterveyslaki ja Lastensuojelulaki.

 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

 

 

Koulukohtainen yhteisöllinen hyvinvointityöryhmä (KHR)

 

Kurittulan koulun yhteisöllinen hyvinvointityöyhmä suunnittelee, toteuttaa, seuraa, arvioi, kehittää ja tiedottaa oman yhteisön hyvinvointiin, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä oppimisen esteiden vähentämiseen liittyviä asioita.  Ryhmään kuuluvat koulun henkilöstön lisäksi oppilaiden ja vanhempien edustus. Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua muita asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kolmesta neljään kertaa lukukaudessa. Kokouksen muistiot ovat julkisia ja ovat luettavissa koulun kotisivuilta.

 

Yhteisöllistä hyvinvointityötä ovat mm. kiusaamisen vastainen työ, osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, nivelvaihetyöskentely, kodin- ja koulun välinen yhteistyö, Liikkuva Koulu -toiminta, kerho- ja välituntitoiminta sekä sosiaalisten- ja tunnetaitojen vahvistaminen.

 

Koulukuraattorina toimii Marika Marjanen. Kuraattori on koulussamme keskiviikkoisin ja torstaisin ja tarvittaessa perjantaisin. Puh. 044-4357844, sähköposti: marika.marjanen@soteakseli.fi. Kuraattorin toimipiste sijaitsee Kurrelan parakissa.

Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokousmuistiot

Tästä voit tutustua kuluvan lukuvuoden kokousmuistioihin.