POISSAOLOT

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisimman pian oppilaan poissaolosta ensisijaisesti oppilaan luokanopettajalle, mutta tiedon voi jättää myös muille opettajille tai henkilökunnalle.

 

Huoltaja voi anoa erityisestä syystä oppilaalle tilapäistä vapauttamista koulutyöstä (koskee myös esiopetusta). Luokanopettaja myöntää 1-3 päivän, rehtori 4pv-1kk ja sivistysjohtaja yli kuukauden kestävät poissaolot.

 

Anomus poissaolosta tehdään sähköisesti Wilmassa. Anomus löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Hakemuksia on kahdenlaisia. 1-7 päivän poissaolot kuittaa Wilman kautta opettaja ja yli 7 päivän poissaolot rehtori. 

Koulu suosittelee lomamatkojen sijoittamista  mahdollisuuksien mukaan koulun loma-aikoihin. Loman takia rästiin jäävien koulutöiden ja kokeiden suorittamisesta tulee sopia luokanopettajan kanssa ja vanhempi on vastuussa näiden asioiden opettamisesta. Loman takia opinnoissaan jälkeen jäänyt ei ole oikeutettu tukiopetukseen.